Al in 2012 bleek het voortbestaan van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix onzeker. Destijds is er een brede maatschappelijke beweging op gang gekomen met als leus ‘Handen af van het SKB’, waarbij veel inwoners van de Oost Achterhoek zich grote zorgen maakten over het voortbestaan van ‘ons’ ziekenhuis. De toenmalige directie en raad van bestuur gaven echter aan dat er een volwaardig SKB zou blijven bestaan. Nadat in 2017 er een bestuurlijke fusie werd afgesloten stond dit zelfs opnieuw in de overeenkomst. Deze woorden blijken nu niets waard te zijn..

Wij begrijpen heel goed dat schaalvergroting, bundeling van medische kennis en efficiënt werken kostenbesparend kan zijn en dat de medische zorg er niet op achteruit zal gaan. Maar daar gaat het niet alleen maar om. Het gaat om de leefbaarheid in de Oost Achterhoek. Om werkgelegenheid. Om ons staande te houden tegen het ‘Randstad-denken’. Om er te zijn voor elkaar. Om zorg dichtbij. Dichtbij je man, oma of buurvrouw die opgenomen is en je wilt bezoeken. Om alle nieuwe inwoners die het belangrijk vinden dat er onder alle mooie voorzieningen ook een ziekenhuis in de buurt is. Om noaberschap!

Wij willen een volwaardig SKB voor alle inwoners in de Oost Achterhoek. Mét een IC, mét een kinder- en verlosafdeling. Dat is de basis. En daar hebben onze inwoners recht op. De menselijke maat.

Het SKB draait zwarte cijfers, staat uitstekend bekend in de wijde omgeving en de sfeer is er ongedwongen en prettig. Huiselijk bijna. Wij willen daar geen afstand van doen en daarom zullen we er echt alles aan doen om deze verkeerde beslissing terug te draaien!

Dat kan alleen met Uw hulp. Laat als Achterhoeker, als Winterswijker, van U horen. Hang straks de poster ‘Handen af van het SKB’ voor uw raam zodat we met elkaar één vuist maken. Binnenkort zult u de poster kunnen uitknippen uit de krant. Ook denken we na over een petitie die u op deze site online kunt ondertekenen. U zult nog veel van ons horen, want laat één ding duidelijk zijn:

Handen af van het SKB!


Teken  HIER  de petitie van de jongerenafdeling van D66 als het behoud van het SKB u aan het hart gaat.